Wie? Wat? Waarom?

Het kinderkoor staat open voor alle kinderen van 3de tot 6de leerjaar. Muziekvoorkennis is niet nodig: onze dirigenten laten de  kinderen hun stem ontdekken. Door luisteren, stemspelletjes, herhalen en beetje bij beetje partituren te lezen, rollen kinderen gaandeweg in de fantastische wereld van de muziek. 

Image
Kinderkoor preview

Zingen staat los van een schoolse vorming. Zang kan de interesse van kinderen wel opwekken en een pad zijn naar een bredere muzikale opleiding. Anderzijds heeft samen zingen, een versterkende rol bij kinderen die een muziekopleiding volgen. Hoe dan ook leren de kinderen via hun dirigenten verschillende muziekgenres kennen en uitvoeren. 

Kwaliteit is het eerste streefdoel: elk kind heeft een stem dat het op verschillende manieren kan gebruiken. De dirigenten zorgen ervoor dat kinderen leren horen hoe en wat zij zingen. Toonvast zingen is geen gave: dat leer je door te luisteren en te oefenen. Dat kan op diverse manieren en spelenderwijs. 

Het kinderkoor volgt een eigen agenda. Muziek wordt gekozen door de dirigenten van de koorfamilie in functie van de koorgroep en zijn mogelijkheden en het koorfamilieprogramma. Elk schooljaar wordt de kalender voor het schooljaar bekend gemaakt zodat iedereen zijn agenda daarop kan afstemmen.