Het koor


Carmina Kamerkoor is een gemengd vierstemmig koor onder de professionele leiding van Michiel Haspeslagh. Het koor bestaat uit amateurzangers die plezier hebben in het musiceren en die hun passie graag delen met het publiek. Wat de leden in dit koor vooral bindt is de inzet om te repeteren en te concerteren op een hoogstaand muzikaal niveau.


De koorleden komen voornamelijk uit de noordrand van Brussel, van Zaventem over Mechelen tot Asse, en ook uit Brussel zelf.
 

Carmina Kamerkoor organiseert per jaar doorgaans twee concerten in eigen beheer, één met koor, orkest en solisten en een tweede met een kleinere bezetting.
 

Vaak wordt samengewerkt met koren uit andere regio’s. Dit heeft als voordeel dat het concert een tweede of derde maal kan uitgevoerd worden.
 

Solisten worden steeds uit het professionele circuit gerekruteerd.
 

Carmina Kamerkoor verkoopt zijn concerten ook aan derden. Zij zorgen voor de volledige organisatie (locatie, bekendmaking, ticketverkoop) en Carmina Kamerkoor voor de artistieke performance.
 

Carmina Kamerkoor luistert ook artiestenmissen, huwelijksmissen, begrafenissen en jubileumvieringen op en staat open voor programma's op maat.