Requiem, W.A. Mozart

26 tot 28 april 2013

Vele koorleden waren in de wolken toen ze hoorden dat het beklijvende Requiem van Mozart opnieuw op de programmatie kwam: een goede keuze als afsluiter van ons jubileumjaar.  De vorige uitvoering dateerde reeds van 2006.  De nieuwe koorleden staken een tandje bij en waren snel mee op de rails.

Als beklijvende afsluiter van ons 45-jarig jubileum, stond het bekende Requiem van W.A. Mozart op het programma.  Wij waren verheugd om dit mooie werk, na 7 jaar, voor de derde maal te mogen uitvoeren.  Het werd een heus concertweekend dat startte op vrijdag 26 april 2013 in de O.L.Vrouw van Goede Hoopkerk te Vilvoorde.  Zaterdag concerteerden we in het sfeervolle Lissewege (bij Brugge).  Zondagnamiddag brachten we een derde voorstelling in het Conservatorium van Brussel.

Voor de pauze stonden enkele kleinere instrumentale parels van Mozart geprogrammeerd: de Kirchensonate, de Salzburger Symphonie en het fragiele Ave Verum dat a capella vertolkt werd.

Deze productie werd gerealiseerd in samenwerking met

  • het Kamerorkest 'Chapelle de Lorraine'
  • het Vocaal Ensemble Cantuva, druivenstreek, o.l.v. Marc Verboomen
  • het Gemengd Brugs Concertkoor 'Bryghia Cantat', o.l.v. Reinhilde Uyttendaele

met als solisten:

  • Hilde Coppé, sopraan
  • Annelies Dille, mezzo sopraan
  • Jan Caals, tenor
  • Jan Van der Crabben, bas

Voor onze dirigent Gunter Carlier was het een uitdaging om het 120-tallig koor en het orkest deskundig op elkaar af te stemmen.  

In 1787 schreef Mozart aan zijn vader Leopold: "Ik ga nooit naar bed zonder eraan te denken dat ik er de volgende dag niet meer zal zijn.  En toch zal niemand van mij kunnen zeggen dat ik in de omgang nors of somber ben".  Deze balans tussen het ernstige thema en de hoopvolle verwachting, vindt men in het Requiem duidelijk weerspiegeld.

Voor velen was het hele concertbeleven een kippenvel-moment, des te meer omdat wij dit werk speciaal opdroegen aan Bob Van Praet, koorlid en partner van onze erevoorzitster Hilde, van wie wij enkele weken voordien afscheid moesten nemen.

Image
Requiem