Project

 

Karl Jenkins, The Peacemakers, 2011
Deze hedendaagse compositie is opgedragen ter herinnering aan ieder, en in het bijzonder de onschuldigen, die hun leven hebben gelaten in een gewapend conflict. 
 

Zaterdag 27 oktober 2018 om 20u, avondvoorstelling in De Muze, Meise

Zondag 28 oktober 2018 om 17u, namiddagvoorstelling in De Muze, Meise 

Beide voorstellingen in samerwerking met Berla Erfgoedkring vzw rond einde Groote Oorlog.

Kaarten via www.demuzevanmeise.be
 


Voorbije projecten