In memoriam Hilde Schillebeeckx

Hilde Schillebeeckx, de kloppende pols van een sociaal en muzikaal netwerk.

15 oktober 1937  -  18 februari 2016


Bezige bij met je zilverwitte vleugels - je beroert en gaat verder: zaad voor een nieuwe oogst, voeding  voor het bijenvolk. Eens moet je je gewonnen geven, als de vruchten zijn geoogst en de kolonie in veilige haven.


Rust nu, ijverig bijtje, bij jouw geliefde Bob aan de andere kant van het heelal.


De rode draad van jouw leven is verbinden: fijn en onzichtbaar weef je een sterk net rond de mensen die belangrijk zijn in jouw leven - een garen van veerkracht, vertrouwen en genegenheid.


Als jaarringen deint het net verder uit. En vanaf 1968 zit daarin het Carminakoor helemaal verweven. Muzikante in hart en nieren, liet je als dirigente het kerkkoor al vlug uit de parochie breken met concerten en deelname aan projecten met grote namen uit de Belgische muziekwereld. En toen sloeg het noodlot een eerste keer toe. Na een zware ingreep en de nodige rust, kwam je terug als bezielende trekker van het koor, maar je zorgde in je kielzog voor de eerste van een reeks professionele dirigenten die het Carmina Kamerkoor een plaats gegeven hebben in het Vlaamse koorlandschap.


Een organisatie is sterk als ze op eigen vleugels kan vliegen. En daarvoor heb je gezorgd – beetje bij beetje delegeren en uiteindelijk uit handen geven. Maar de ziel van het koor, die ligt bij jou ingebed. De kern van onze muziek ligt in het hart dat jij haar gegeven hebt en die we met veel zorg verder doorgeven. Dank je wel, Hilde, voor de 48 jaar die je ons gegeven hebt. Dank je wel, voor al die warme momenten en heerlijke concerten die we samen konden beleven… dankzij jou.